WAT WIJ DOEN


INZICHT


We creëren inzicht in mensen, markten en de mogelijkheden van data en nieuwe technologie en vertalen dat naar baanbrekende ideeën voor groei en innovatie.

MENSEN

We geven inzicht in de wensen, behoeften en intrinsieke drijfveren van je huidige en toekomstige klanten of gebruikers en vertalen die naar ideeën voor producten, diensten en unieke klantervaringen.

MARKTEN

We creëren inzicht in trends, omvang, spelers en het potentieel van huidige en toekomstige markten en vertalen dat naar ideeën voor business modellen gericht op een sterke groei in omzet.

TECHNOLOGIE

We geven inzicht in de kansen van data en nieuwe technologieën als augmented reality, robots en het internet of things en vertalen die naar ideeën voor producten, diensten en processen.

ik wil nieuwe inzichten

start

ONTWERP


We ontwerpen in hoog tempo proposities, business modellen, customer experiences en prototypes om ideeën tastbaar te maken, te testen bij je klanten en te verbeteren.

EXPERIENCE

We ontwerpen klantervaringen (fysiek, digitaal en andere) waarmee je niet alleen voldoet aan de verwachtingen van je klant maar deze zelfs overtreft en valideren die bij je doelgroep.

BUSINESS MODEL

We ontwerpen op iteratieve wijze een nieuwe waardepropositie en business model gericht op een sterke groei in omzet van je bedrijf en toetsen dat vanaf de eerste potloodstreep bij je klanten.

PROTOTYPE

We ontwerpen in korte iteraties low- of high-fidelity prototypes voor nieuwe producten, diensten en processen om in te spelen op marktkansen en betrekken daar in een vroeg stadium klanten bij.

ik wil snel ontwerpen

start

LANCEER


Wij lanceren innovaties door het ontwerp te ontwikkelen tot een werkend resultaat met de juiste partners, de introductie in je organisatie te begeleiden en je te ondersteunen bij de go-to-market en het opschalen.

RESULTAAT

We vinden de beste partners om het ontwerp te transformeren tot een werkende innovatie, managen de realisatie, bewaken de baten, sturen bij en integreren het resultaat in je business.

GO-TO-MARKET

We helpen je ontdekken hoe je het product het beste in de markt kunt zetten, welke features ervan het belangrijkst worden gevonden en de prijs die klanten bereid zijn te betalen.

OPSCHALEN

We helpen je op te schalen door het juiste antwoord te geven op de complexiteit die ontstaat naarmate je innovatie succesvoller wordt en nemen de obstakels weg die verdere groei blokkeren.

ik wil een innovatie lanceren

start

Humanex®