ONS WERK


Inzicht in hoe consumenten een keuken kopen voor BSH

Voor BSH Huishoudapparatuur onderzoeken we hoe consumenten een keuken kopen, vertalen we die inzichten naar ideeën en concepten om de ervaring van consumenten te verbeteren en definiëren we de moments that matter.

Digitale transformatie van de COA vastgoedorganisatie

Voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers ontwerpen en lanceren we nieuwe manieren van (samen)werken voor het beheer en onderhoud van opvanglocaties, waarbij de bewoner centraal staat en data en digitaal de norm zijn.

Nieuwe innovatie en groeistrategie voor Actys Wonen (MVGM)

Voor Actys Wonen brengen we relevante marktontwikkelingen en trends in kaart, vertalen we die naar kansgebieden met marktpotentie voor groei en ontwikkeling en ontwerpen we nieuwe business en verdienmodellen.

Inzicht in wensen en behoeften van huurders voor Mooiland

Voor woningcorporatie Mooiland onderzoeken we met een customer journey de wensen en behoeften van huurders, om aanbevelingen te doen voor het verbeteren van de dienstverlening, het contact met klanten en de klantstrategie.

Het asielzoekerscentrum van de toekomst voor het COA

Met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers onderzoeken we welke mogelijkheden nieuwe technologieën en data bieden voor de opvang en het huisvesten van asielzoekers en stellen we een roadmap samen voor ontwikkeling.

Proposities voor groei in comfortabel wonen UNETO-VNI

Voor UNETO-VNI creëren we nieuwe proposities gericht op sterke groei in het marktsegment van comfortabel wonen. Door trends en ontwikkelingen in de markt en behoeften van consumenten te vertalen naar kansen voor nieuwe producten en diensten.

Nieuwe producten en diensten voor reisinformatie voor de NS

Voor de NS stellen wij een innovatiekalender op rondom reisinformatie met een diversiteit aan nieuwe concepten voor producten en diensten die ontwikkeld kunnen worden door NS zelf of met partners als TomTom, de ANWB en 9292.

Inzicht in groene marktkansen voor Bouwend Nederland

Voor ondernemersorganisatie Bouwend Nederland onderzoeken we innovatieve business cases voor duurzaamheid, die groene marktkansen bieden voor bouw- en infrabedrijven en resulteren in toegevoegde waarde voor bedrijf, natuur en samenleving.

ik wil aan de slag

start

Humanex®