Innovation mapping

Wil je overzicht krijgen van de innovaties in jouw organisatie?

Wil je weten welke innovaties spelen binnen jouw organisatie? Wil je beter zicht krijgen op het totale innovatieportfolio? Innovation Mapping brengt alle innovaties binnen jouw organisatie in kaart, en vormt zo een belangrijke basis voor iedere succesvolle groei- en innovatiestrategie.

Stap 1: interviews

Stap 2: overzicht innovaties

Stap 3: presentatie en advies

Een evenwichtig innovatieportfolio is een belangrijke voorwaarde voor een organisatie om succesvol te groeien en innoveren. Om te bepalen hoe het innovatieportfolio van jouw organisatie eruit ziet en waar op gestuurd kan worden, is het nodig om inzicht te krijgen in de innovaties die binnen jouw organisatie spelen. Door middel van interviews in jouw organisatie wordt informatie over de innovaties opgehaald, zoals over de projectdoelstelling, de mate van volwassenheid van de innovatie, middelen, het innovatieproces en de organisatie. Deze informatie wordt in een online tool in kaart gebracht.

Innovation mapping leidt tot:

Overzicht van de innovaties die spelen binnen jouw organisatie, inclusief de dwarsverbanden. 

Inzicht in het innovatieportfolio van jouw organisatie en mogelijkheid daarop te sturen.

Fundament voor een passende groei- en innovatiestrategie voor jouw organisatie.

Ideaal voor:

een organisatie die succesvol wil groeien en innoveren en grip wil hebben op haar innovatieportfolio

Wil je meer weten over innovation mapping? Neem dan contact op met:

Lennard Nellestein

lennardnellestein@humanex.nl