Innovation mapping

Bij Unica

Wat was de uitdaging?

Unica is een technisch dienstverlener die oplossingen voor gebouwen realiseert. Binnen de verschillende onderdelen van Unica worden hier veel nieuwe producten toegepast en diensten voor ontwikkeld. Het Unica Innovation Center wil meer inzicht krijgen in het totaal aan innovaties binnen Unica. Om kennis te delen, activiteiten meer op elkaar af te stemmen en beter te begrijpen hoe de verschillende onderdelen van Unica innoveren en hoe het Unica Innovation Center daaraan kan bijdragen.

Wat hebben we gedaan?

Met behulp van onze innovation mapping methode hebben we innovaties via gerichte interviews samen met het Unica Innovation Center in kaart gebracht. We inventariseren daarbij om welke innovaties het gaat, op welke klanten of markten ze zijn gericht, welke technologie wordt ingezet, wat de time-to-market is en hoe het business model is ontworpen. Daarnaast analyseren we hoe het innovatieproces zelf is ingericht en welke collega’s daarbij betrokken zijn. De resultaten registreren en ordenen we in Aimi, onze software voor portfoliomanagement.

Wat was het resultaat?

Het Unica Innovation Center heeft inzicht gekregen in het totale innovatieportfolio van Unica en de relaties tussen innovaties onderling. Dit stelt ze in staat om het portfolio meer integraal te managen en te borgen dat activiteiten bijdragen aan de strategie van Unica. Bovendien kennen ze nu verschillende ambassadeurs voor innovatie binnen Unica, de innovatieprocessen binnen de clusters en de behoefte aan ondersteuning vanuit het Unica Innovation Center. Op basis van die inzichten worden de diensten en rol van het Unica Innovation Center de komende periode verder ontwikkeld.